Gunilla Rydén

110109Gunilla o Tommy 2.10 cm bred

Gunilla Rydén har undervisat i tango sedan 1996 och har ett stort intresse i att jobba med själva dansandet - musiken, kroppen, kommunikationen. Gunilla använder ofta bildspråk och metaforer för vad hon vill få sagt - det brukar skapa god stämning... Hon har danspedagogutbildning och undervisar i både dans och metodik/pedagogik.