Anders Ewaldz

AndersEwaldz besk

Anders Ewaldz är utbildad körpedagog vid universiteten i Göteborg och Uppsala, och fiolspelman med Siljanstrakten i Dalarna som favoritområde. Anders leder den blandade kören Harmonica i Göteborg, sjunger i Svenska Kammarkören och är aktiv inom Svenska Folkdansringen.