Anmälan

Medlemskap i Näässamfundet är obligatoriskt. Dagkurs medför automatiskt medlemskap för innevarande år.

Ungdom = född 1996 eller senare.

Kurser

  • No options available
  • No options available
  • No options available

Måltider

Personliga uppgifter

Vi är medvetna om situationen kring coronaviruset och kommer att återbetala insatta kursavgifter om kurser måste ställas in av säkerhetsskäl eller på grund av myndighets rekommendation eller bestämmelse.

Anmälan är bindande. Kallelse med inbetalningskort för kursavgiften utsänds ca tre veckor före kursstart. Du har rätt att kostnadsfritt avboka din anmälan fram till 14 dagar före kursstart. Avbokar du senare men senast en vecka före kursstart debiteras du 150 kr. Avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras med halv kursavgift. Om du återtar din anmälan/avbryter ditt deltagande fr o m den dag då kursen startar, är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du måste återta din anmälan eller avbryta kursen p g a sjukdom (skall styrkas med läkarintyg) återbetalar vi del av kursavgiften. Vi kan tvingas att ställa in en kurs före start om det inte blivit tillräckligt med deltagare. Du har då rätt att återfå betald kursavgift.